Typing text B
Slušajte nas 
NA  88.9  MHz FM  Stereo
NA  97.7  MHz FM  Stereo
put em  li ve  stre am-a

Autorska prava


 

Radio Skay Logo

 

Kompletan autorski sadržaj, koji ukljucuje graficke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važeceg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slucaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Radija SKAY bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Radija SKAY. Neovlašceno korišcenje smatra se povredom autorskih prava Radija SKAY i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta Radija SKAY moguce je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je " informacija preuzeta sa sajta http://www.radioskay.com" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.