Copyright

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji ukljucuje graficke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važeceg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slucaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Radija SKAY bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Radija SKAY. Neovlašceno korišcenje smatra se povredom autorskih prava Radija SKAY i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta Radija SKAY moguce je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je " informacija preuzeta sa sajta http://www.radioskay.com" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Slusaj SKAY uzivo

Nasi prijatelji

emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60>emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60emportal 120x60

image image